• Cansen Başaran Symes (Başkan)
  • Murat Kolbaşı
  • Ömer Aras
  • Hakan Güldağ
  • Sezai Bekgöz
  • Özgür Demirtaş
  • Osman Akyüz
  • Aslı Başgöz
  • Durmuş Yılmaz