Gönüllülük Nedir


Gönüllülük literatürde “bireyin maddi karşılık beklemeden ya da bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da toplum yararına bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum bünyesindeki etkinliklere destek olması” olarak tanımlanıyor.

Gönüllülük Formunu doldurarak gönüllümüz olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Gönüllülük Formu